Tag: Yuzuru Yuuki

Vắt kiệt tinh trùng thanh niên mới lớn sau khi trốn khỏi trại giam

Vắt kiệt tinh trùng thanh niên mới lớn sau khi trốn khỏi trại giam Mọi thứ tiếp tục diễn ra trong cuộc sống gia đình của Yuzuru và Kaito. Họ nuôi dưỡng những giá trị tốt lành cho các đứa trẻ và giúp họ phát triển thà...